Goede voedselomgeving gezond voor het hart

Eten en hartgezondheid is al enkele decennia een onderwerp waar veel over geschreven wordt. Daarbij werd de consument vooral aangesproken dat hij/zij daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft. Toch lijkt het er langzamerhand op dat er nu meer ingezoomd wordt op een gedeelde verantwoordelijkheid. De roep dat de voedselomgeving gezonder moet worden klinkt steeds luider. Ook in de Verenigde Staten en dat is opmerkelijk.

Cardiologen bepleiten actievere rol overheid

Onlangs werden de nieuwe voedingsrichtlijnen voor het behoud van de hartgezondheid door de American Heart Association gepresenteerd. De nieuwe voedingsadviezen komen overeen met de Nederlandse Richtlijnen Goede Voeding van 2015. Naast de voedingsrichtlijnen wordt er ook geadviseerd om al vanaf de zwangerschap te beginnen met goede voeding. Wanneer de moeder een goede leefstijl heeft en daarbij voldoende gezonde voeding eet kan een foetus zich optimaal ontwikkelen. Daarna is het zaak dat het kind ook gelijk een goed voorbeeld krijgt van de ouders om zich goed te voeden. Om dat goed te regelen is het nodig dat er een gezonde voedselomgeving wordt gecreëerd voor opgroeiende kinderen en voor volwassenen.
Opvallend is dat de Amerikaanse cardiologen naast de voedingsrichtlijnen een oproep doen aan de overheid om voor een gezonde voedselomgeving te zorgen.

Zet in op gezonde voedselkeuzemogelijkheden  

Voedselrichtlijnen zijn belangrijk. Ze moeten helder geformuleerd zijn. Maar om ze echt uitvoerbaar te maken is het nodig dat de overheid zich inzet om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en om de voedselzekerheid voor alle Amerikanen te verbeteren. Dat wil zeggen dat iedereen voldoende geld moet kunnen verdienen met een normale baan. Ook moeten er in elke woonwijk voldoende winkels die gezonde voedingsmiddelen tegen een redelijke prijs aanbieden. Daarnaast moet geïnstitutionaliseerd racisme worden aangepakt en bevolkingsgroepen moeten meer met elkaar gaan samenleven. De marketing voor ongezond voedsel moet sterk worden beperkt en gezonde voeding moet worden aangeprezen. De gezonde keuze moet gemakkelijker worden.

Ook in Nederland actueel

Het verhaal voor Amerika lijkt een “ver-van-je-bed”, maar niets is minder waar. Ook in Nederland spelen deze problemen. In de blog “Gezondheid voor iedereen” lees je daar al meer over. Vorig jaar werd er al bepleit dat er gestart moest worden met een leefstijlinterventie om de immuniteit van de bevolking te verbeteren. Met voorlichting alleen over gezonde voeding wordt het tij niet gekeerd. Preventie is al te lang gezien als een luxe, maar die zienswijze wreekt zich nu op een vervelende manier, zie ook hier en hier. In dit NRC-artikel wordt gepleit voor een gezonde lunch op school en om mensen tijdig door te verwijzen naar een diëtist en leefstijlcoach, maar er is meer winst te behalen door ook de aanbevelingen uit dit rapport ter harte te nemen.

Conclusie

Het lijkt misschien gemakkelijk om alleen naar de overheid te wijzen of alleen naar de consument, maar volksgezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De partijen die daar wat in kunnen/moeten doen zijn de overheid, de voedselproducenten, de voedselverkopers en de consumenten. De overheid heeft echter als enige van deze groepen de bevoegdheid om wettelijk bepaalde maatregelen af te dwingen. Daarbij is overleg nodig met meerdere partijen. Ook meerdere ministeries kunnen daar wat in betekenen, zoals in dit rapport wordt toegelicht.
Het geven van voedingsrichtlijnen alleen is niet effectief als de obesogene voedselomgeving niet wordt aangepakt. Gelukkig wordt dat in Amerika nu ook onderstreept. Nu nog in Nederland ook (h)erkennen en aanpakken….

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma