Genieten van eten zonder diëten

Aandacht voor gezondheid en goede voeding is prima, maar de gewichtsobsessie kan leiden tot een (di)eetobsessie. Ondanks alle diëten neemt het aantal mensen met overgewicht en obesitas toe. De COVID-pandemie heeft er ook geen goed aan gedaan. Bij veel mensen leidt de (di)eetobsessie tot een verstoorde relatie met eten, hun lijf en zichzelf. Om weer een meer natuurlijke relatie met eten en het eigen lijf te krijgen is er de laatste jaren meer aandacht voor intuïtief eten. Hoe kun je van een (di)eetobsessie weer naar een gezonde relatie met eten en het eigen lijf?

Van eten in aandacht naar verdieping

Het is alweer drie jaar geleden dat het boekje “Eten in aandacht” geschreven werd door diëtiste Netty van Kaathoven. Sommige adviezen uit het boekje werden ook verwerkt in de eerste druk van het leefstijlhandboek dat door de Diëtisten Coöperatie Nederland in datzelfde jaar werd uitgegeven. Inmiddels is er een nieuwe druk van het leefstijlhandboek verschenen die hier wordt besproken.
Ondertussen heeft Netty van Kaathoven samen met collega Marie-Thérèse Hendriks een verdiepingsslag gemaakt op het boekje “Eten in aandacht”. Dit gezamenlijke project mondde uit in twee werkboeken waarin de lezer/patiënt handvatten aangereikt krijgt hoe je een betere relatie met het eten en je lijf kunt verwerven. Beide boeken zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken naar onder andere de invloed van mindfulness op eetgedrag.

Intuïtief en mindful eten als basis

In het eerste werkboek “Stop met lijnen en ontdek de natuurlijke eet-expert in jezelf” brengt de lezer aan de hand van allerlei opdrachten in kaart hoe de neiging tot onbewust eten ontstaat. Dit wordt gedaan met behulp van zelfobservatie als belangrijkste werkmethode. De stappen die daarbij gevolgd worden omvatten ook het kennismaken met mindfulness gevolgd door het ervaren van het eigen lichaamsbewustzijn. Dan wordt er uitleg gegeven over intuïtief en mindful eten. Om dat goed te laten beklijven wordt het nut hiervan uitgelegd voor het loslaten van dwangmatige eetgewoontes. De lezer krijgt tips om zijn eigen eetgewoonten in kaart te brengen en te onderzoeken of er gegeten wordt omdat er sprake is van honger of trek. De lezer krijgt informatie over de verschillende soorten honger en trek en dat wordt gekoppeld aan eten om je te verzadigen en het beleven van plezier aan eten. Uiteindelijk wordt de lezer geattendeerd hoe emotie-eten kan worden herkend. Ook gaat het dan om het erkennen dat emoties een drijfveer (kunnen) zijn om dwangmatig te eten. Als dat duidelijk is kan er gewerkt gaan worden aan een gezonde balans.

Ontdek de natuurlijke eetexpert in jezelf

In het tweede werkboek “Vrij van eetbuien en emotie-eten” worden de kennis en ervaringen die aan de hand van het doorwerken van het eerste werkboek op een rijtje gezet. Dan wordt het emotioneel eten besproken aan de hand van drie stappen. Het gaat om het in kaart brengen van de gewoonte, herzie de beloning (het eten) en het aanleren van een nieuwe gewoonte. Om je dit goed eigen te maken is het belangrijk om naar een innerlijke stabiliteit te streven: goed voor jezelf te zorgen en bedenken wat je echt gelukkig maakt. Je stopt de strijd tegen je lijf (en het eten) door de emotie echt tot je door te laten dringen en te bedenken wat deze betekent. Het gaat erom dat je de emotie voelt en niet bedekt met eten. Doordat je de emotie doorvoelt kun je om een nieuwe strategie bedenken om met deze emotie om te gaan en je niet over te geven aan emotie-eten. Het doorvoelen van een emotie kun je bereiken door de gehele eetbui met alle rituelen eromheen in kaart te brengen. Daardoor kun je dan beter bedenken wat je echt nodig hebt in plaats van de eetbui. Je ervaart dan ook wat het respect voor je lichaam je brengt en leert uiteindelijk om de dwingende rituelen rond het emotie-eten los te laten en plezier te beleven aan eten.

Werkboeken goed opgezet

Alle drie boeken zijn in pasteltinten uitgevoerd en dat geeft een rustige uitstraling. De toon of voice in de boeken is zeer toegankelijk en empathisch. Naast alle theoretische informatie worden er ook verhalen vanuit de praktijk gedeeld.
De beide werkboeken kunnen vooral als hulpmiddel in de diëtistenpraktijk worden gebruikt om patiënten te behandelen in hun strijd tegen de eetbuien.
De werkboeken kunnen voor patiënten die hier niet in begeleid worden ook worden gebruikt, maar dan kan het nog best een lastig traject zijn omdat de patiënt dan zelf over een behoorlijk zelfreflecterend vermogen dient te beschikken.

Meer weten over deze werkboeken?

Er is meer informatie te vinden op https://mindful-eten.nl .
Je kunt de beide werkboeken ook via de hiergenoemde site bestellen
Werkboek 1: Stop met lijnen en ontdek de natuurlijke eet-expert in jezelf (163 pagina’s) kost € 23,90
Werkboek 2: Vrij van eetbuien en emotie-eten (134 pagina’s) kost € 20,90
De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma