Vouwenhart vereist duurzame inzet

Ook dit jaar is het op 29 september Dress Red Day. Dit jaar wordt deze dag niet meer georganiseerd door de hartstichting, omdat zij vindt dat haar doel voor deze dag voldoende is behaald. Toch blijft aandacht voor het verschil in hoe hart- en vaatziekten zich uiten bij mannen en vrouwen belangrijk. Alleen kennis over deze materie is namelijk niet voldoende om hart- en vaatziekten bij vrouwen te verminderen. Daarvoor is meer actie nodig.

Het ontstaan van Dress Red Day

In 1964 werd voor het eerst een Dress Red Day ingesteld door Lynden Johnson, toenmalig president van de Verenigde Staten, om meer aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten. Hij riep februari uit tot “Maand van de hartgezondheid”.
Omdat hart- en vaatziekten vooral gezien werden als aandoeningen die bij mannen voorkwamen was er geen tot nauwelijks aandacht voor de wijze waarop hart- en vaatziekten zich uiten bij vrouwen. In Nederland werd daar begin deze eeuw aandacht voor gevraagd door Angela Maas. Zij startte in 2003 een cardiologisch spreekuur specifiek voor vrouwen en zij is sinds 2012 hoogleraar vrouwencardiologie. Ook Janneke Wittekoek is een van de voorvrouwen die zich inzet voor een betere hartzorg voor vrouwen.
Sinds 2002 is Dress Red Day zich specifiek gaan richten op hart- en vaatziekten bij vrouwen. Vanaf 2006 is er wereldwijd aandacht voor Dress Red Day op 29 september.

Meer aandacht voor het vrouwenhart blijft nodig

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. The Lancet women and cardiovasculair disease Commission beoogt om de ziektelast als gevolg van hart- en vaatziekten bij vrouwen te verminderen. De Lancetcommissie van cardiologen gespecialiseerd in het vrouwenhart legt hier uit waarom aandacht voor hart- en vaatzieken bij vrouwen nodig is. Er is op mondiaal niveau nog steeds veel ongelijkheid is in de gezondheid tussen mannen en vrouwen. In de laatste dertig jaar is de sterfte door hart- en vaatziekten bij vrouwen toegenomen in de landen met een hoge economische levensstandaard. Hart- en vaatziekten bij vrouwen worden nog steeds te weinig onderzocht. Ook worden hart- en vaatziekten bij vrouwen te vaak niet herkend. Hart- en vaatziekten bij vrouwen worden te vaak nog onvoldoende of niet passend behandeld. Er is meer onderzoek nodig naar de sekse-specifieke mechanismen die bij vrouwen een risico kunnen geven op hart- en vaatziekten.

Armoedebestrijding nodig in aanpak hart- en vaatziekten bij vrouwen

Naast de toename van hart- en vaatziekten bij vrouwen in landen waar het economisch gezien “goed” gaat, neemt het aantal vrouwen met hart- en vaatlijden ook toe in regio’s waar armoede heerst. Vrouwen lopen gedurende hun gehele leven ook een groter risico om in armoede te belanden dan mannen. Dat geldt ook nog steeds binnen Europa. Zo werden vrouwen vaker ontslagen als gevolg van de crises die door de COVID-19-pandemie zijn veroorzaakt. Kennelijk worden vrouwen nog steeds gezien als de klapstoelen van de economie
Armoede geeft stress en dat is ook een van de factoren die tot hart- en vaatziekten kan leiden.

Verminder de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030

De Lancet commissie van vrouwelijke cardiologen stelt dat er meer gedaan moet worden om hart- en vaatziekten bij vrouwen te verminderen. Dat betekent dat de socio-economische factoren die tot een verhoogd risico kunnen leiden voor hart- en vaatziekten bij vrouwen moeten worden onderzocht en aangepakt. Daarnaast is het nodig om de preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen ook af te stemmen op leeftijd-gerelateerde risicofactoren. Daarbij kun je denken aan het voorkomen van roken dat vooral actueel is op jonge leeftijd (inzetten op een rookvrije generatie). Verder is het voor vrouwen in de menopauze belangrijk om hun gezondheid in de gaten te houden en goed voor zich zelf te zorgen.

Eerlijke taakverdeling en eerlijke kansen

Inzetten op preventie voor hart- en vaatziekten omvat een complete leefstijlaanpak, waarbij in de blogs in deze link nog meer te lezen is. Daarnaast blijft het nodig om aan stressmanagement te doen. Dat geldt niet alleen voor vrouwen zelf, maar is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Streven naar duurzaamheid, omvat ook duurzame inzetbaarheid van mannen èn vrouwen. Praktische gezien en dichtbij huis gaat het dan om een eerlijke verdeling van alle (mantel)zorgtaken en het huishouden tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moet er ook ingezet worden op gelijke kansen op (het behoud van) betaald werk en een eerlijke beloning voor mannen en vrouwen.

BRAVO-Leefregels blijven actueel

Naast de aandacht voor specifieke risicofactoren voor vrouwen kan verder al heel veel gedaan worden bij het navolgen van de BRAVO-leefregels:
Beweeg voldoende bijvoorbeeld door elke dag een ommetje te maken en niet te lang achtereen te zitten.
Rook niet en als je dat toch nog doet is Stoptober een goede gelegenheid om ermee te stoppen.
Alcoholische dranken: drink ze liever niet en als je toch drinkt, doe dat dan niet elke dag en neem dan liever niet meer dan één consumptie.
Voed jezelf met voldoende voedingsstoffen in een goede onderlinge verhouding. Kijk bijvoorbeeld hier voor tips.
Ontspan regelmatig, bijvoorbeeld door de tijd nemen voor een goede (nacht)rust. En om de BRAVO-cirkel weer rond te maken volgt ook weer het advies: Beweeg voldoende.
Wil je toch een persoonlijk advies neem dan gerust contact op.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma