Duurzame start met gezonde leefstijl en voeding

Aan het begin van een nieuw jaar circuleren er nu allerlei diëten op internet om af te vallen. De éne aanbieder schreeuwt nog luider dan de ander. Als je echt op zoek bent en je weet nog niet zoveel van voeding en leefstijl kun je verdwalen in het aanbod. De grote verscheidenheid maakt het niet gemakkelijk voor een consument om te vinden “wat nu echt werkt”. Een quick fix lijkt aantrekkelijk, maar is het werkzaam?

Wat wordt er bedoeld met de quick fix

Het afvallen scoort altijd hoog in de top tien van goede voornemens. En als je dan zover bent om het euvel aan te pakken waar jouw voornemen betrekking op heeft wil je dat natuurlijk zo snel mogelijk te lijf. Dat geldt ook voor voeding. De reclames spelen daar dan ook altijd handig op in. Pillen, poeders, boeken en vooral: lijstjes! Het gaat dan om overzichten van “verboden” en “toegestane” voedingsmiddelen en vastgestelde “dagmenu’s”. Het liefst zien veel mensen complete weekoverzichten en boodschappenlijsten.

Werkt een quick fix?

Dat hang ervan af waaruit deze bestaat en wat je als uitkomstmaat hanteert. Daarnaast is het handig om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om het einddoel te bereiken. Het is ook belangrijk om je te realiseren of dat bereikte doel ook blijvend haalbaar is. Daarmee wordt bedoeld of er bijvoorbeeld over vijf jaar het bereikte doel nog steeds gerealiseerd blijft en er geen sprake is van terugval. Bij een quick fix blijkt dat laatste een lastige en het duurt langer om de effectiviteit van een quick fix op langere termijn te bepalen.
Quick fixes in de vorm van crashdiëten werken niet langdurig.

Andere quick fixes

Naast crashdiëten zijn er verschillende andere middelen. Het gaat dan vaak om miraculeuze voedingssupplementen of voedingssupplementen met toevoegingen. Daarnaast zijn er de paardenmiddelen voor wespentailles en de dodelijke afslankpillen. Nee, dit is niet alleen bedoeld als scare tactics, maar de meeste afslankmiddelen zijn gewoon afvalproducten in de juiste betekenis van dat woord… Wat veel verkoopt is vaak niet aan te raden, want de beloftes die gedaan worden zijn te mooi om waar te zijn. De pillen, poeders en drankjes werken vooral voor plaatselijk gewichtsverlies in je  portemonnee/bankrekening. Juist omdat ze tot zeer snel gewichtsverlies leiden is waakzaamheid geboden. Als  het door de nadelige bijwerkingen nog niet duidelijk was geworden is het goed om je te realiseren dat de kans zeer groot is dat ze schadelijke stoffen bevatten, zoals je in de voorgaande berichten kunt lezen.

Voorbereiding voor een goede start

Wie echt wil starten met een verandering in leefstijl of voeding, kan beter eerst bedenken waarom deze verandering doorgevoerd moet worden. Daarbij is het nodig om jezelf eerst een aantal vragen te stellen: Wil je de verandering doorvoeren om jezelf of iemand anders te plezieren? Wat heb je ervoor over om de verandering te bewerkstelligen? Wat heb je nodig om de verandering door te voeren en vol te houden? Heb je voldoende kennis, middelen en mogelijkheden om aan jezelf te werken? Heb je voldoende steun in je directe omgeving om de verandering door te voeren en vol te houden?
Naast de positieve factoren moet je ook de barrières in kaart brengen. Daarna volgt het omdenken: hoe kun je een hindernis de baas, of hoe kun je deze belemmering omzeilen? De antwoorden op deze vragen helpen je om een plan op te stellen hoe je je voeding en/of leefstijl kunt veranderen.

Wat wordt er bedoeld met een duurzaam advies?

Bij duurzaam kun je aan verschillende zaken denken. Meestal wordt er gekeken naar invloed op het milieu, maar je kunt duurzaam ook invullen als “goed vol te houden voor een blijvende gedragsverandering”. Een advies kan ook de combi bevatten van duurzaam, voor het milieu en duurzaam in de definitie van “goed vol te houden”. Wie een verandering in voeding of leefstijl of een ander onderdeel van het gedrag wil doorvoeren is meestal op zoek naar een advies dat goed vol te houden is. Wanneer dat dan ook nog gecombineerd kan worden met een milieuvriendelijk advies is dat heel mooi meegenomen.

Wat maakt een advies duurzaam?

Om een advies duurzaam te maken in het kader van “goed vol te houden” is het nodig dat het advies persoonlijk aangepast wordt. Daarbij wordt gekeken naar de totale leefsituatie van een patiënt/cliënt. Uitgangspunt voor het maken van het advies is het plan dat geschreven wordt vanuit de sterke en zwakke punten voor het veranderen van de voeding en leefstijl. De sterke punten worden ingezet om de verandering in gang te zetten en de zwakke punten worden gepareerd door ze om te buigen naar sterktes en met handige strategieën om ze te omzeilen. Dat klinkt cryptisch, maar het is niets meer en niets minder dan de cliënt bewust te maken van zijn sterktes en goed om te leren gaan met de zwaktes.

Hoe om te gaan met barrières?

Om het advies helemaal duurzaam te maken is het nodig om ook een soort “eerste-hulp-voornemens” te bedenken hoe er omgegaan moet worden met lastige situaties. Dat kan bijvoorbeeld met als-dan-intenties. Eigenlijk kun je dat ook zien als een vorm van omdenken. Het werkt dan als volgt: de patiënt/cliënt benoemt situaties waarvan in het verleden al bleek dat ze lastig te hanteren waren voor zichzelf. Vervolgens wordt aan de patiënt/cliënt gevraagd of er ook andere manieren zijn om met de situatie om te gaan. Daarna wordt er samen met de patiënt/cliënt bepaald hoe de patiënt/cliënt zichzelf hierin kan versterken om de nieuwe gedrag ten uitvoer te brengen.

Terugvalpreventie is nodig

Als je alles zo leest lijkt het allemaal eenvoudig om een verandering in voeding en/of leefstijl door te voeren, maar dat is dus best lastig. Vooral het volhouden ervan wordt als lastig ervaren. Dat is dan ook de reden waarom veel mensen al snel afhaken. Vaak is het herhaaldelijk niet lukken van goede voornemens het gevolg van een niet goed opgezet plan, of juist het niet bedenken van hoe er omgegaan wordt met terugval. Hiervoor is het altijd nodig om te begrijpen dat het best lastig is om na een terugval het gewenste gedrag weer op te pakken. Een belangrijk argument om daarin mee te nemen is dan dat de patiënt/cliënt zich dient te realiseren dat je altijd weer “opnieuw” kunt beginnen, omdat niet alles verloren is als het één of enkele keren niet gelukt is om het gewenste gedrag vol te houden.

Kort samengevat:

Bedenk waarom je iets wilt veranderen.
Maak een overzicht van de voor- en nadelen van het veranderen.
Ga voor een duurzame manier van veranderen: dus goed vol te houden voor jezelf.
Maak een noodplan voor situaties waarin het lastig is om het door jou gewenste gedrag uit te voeren.
Bedenk dat je altijd weer kunt beginnen als het een keer niet gelukt is om het plan vol te houden.
Geniet ook van de momenten dat het goed gaat.
Oh ja, pas op voor kruidenmengers zoals deze dame.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma